Aanvullende voorwaarden: Onderhoudscontract Particulier

U kunt dit contract niet gebruiken om een individueel consult mee te betalen. U wordt gebeld voor een afspraak wanneer het weer tijd is voor onderhoud. Tussentijdse afspraken voor een huisbezoek blijven ook mogelijk en worden in mindering gebracht op de nog openstaande uren. De service-uren van uw onderhoudscontract kunnen worden verdeeld over meerdere computers. Zolang u een geldig onderhoudscontract heeft, ontvangt u 5% korting op alle aangekochte hardware en op de werkuren die buiten de service-uren van het contract van uw keuze vallen. Niet-opgebruikte service-uren kunnen niet worden meegenomen naar de nieuwe contractperiode. Het onderhoudscontract wordt aangegaan voor minimaal één jaar en wordt zonder opzegging automatisch en stilzwijgend verlengd. Opzegging geschiedt schriftelijk minimaal één maand voor het einde van het contract. Facturatie geschiedt ieder jaar in de eerste week van januari, bij het aangaan van een contract in het lopende jaar wordt op dat moment naar verhouding een factuur opgesteld. Het onderhoudscontract gaat in op het moment dat het volledige factuurbedrag is bijgeschreven op de rekening van ITCOMPLEX. Bij wijzigingen van het contract (prijzen en/of voorwaarden) vervalt de overeenkomst automatisch na de lopende contractperiode. U krijgt dan de mogelijkheid een nieuw contract af te sluiten. Met het aangaan van dit contract gaat u akkoord met de leveringsvoorwaarden van ITCOMPLEX.